Kidwind

Het Kidwindproject stimuleert leerlingen al jaren om op een uitdagende manier met STEM aan de slag te gaan. De opzet is eenvoudig: bouw de efficiëntste windmolen.

Leerlingen hebben de mogelijkheid verschillende onderzoeken uit te voeren over de vorm van de wieken, de stand van de wieken, aantal wieken, het oppervlak van de wieken, belasting, de overbrenging, … om hun molen zo efficiënt mogelijk te maken.

Studies kunnen gebeuren met een ventilator. Verschillende groepen studenten kunnen hun molen vervolgens in een windtunnel testen. Het meten van de efficiëntie kan op verschillende manieren gebeuren: er kan exact gemeten worden met sensoren hoeveel vermogen het generatortje levert of men kan de generator aansluiten op bv. een waterpompje voor het oppompen van water. Evengoed kan het vermogen getest worden door de molen een fysieke arbeid te laten verrichten zoals het opheffen van een bepaalde last.

De molens zijn als totaalpakket beschikbaar, maar bijna alle onderdelen zijn ook los te krijgen.

Enkel de houder van de wieken en de generator dient standaard te zijn om een ‘eerlijke’ vergelijking tussen de molens te maken, alle andere zaken kunnen in principe ook zelf ontwikkeld en gebouwd worden.

Contacteer ons

Voornaam
Email
School
Achternaam
Telefoon
Functie
Uw vraag