Heropstart scholen na lock-down. Hoeveel bracht onze Chromebook-groepsaankoop op voor Stichting Robin?

Rhombus wenst al zijn klanten veel succes bij de heropstart na de lockdown omwille van de coronacrisis! We hopen dat alle scholen snel terug op een veilige manier operationeel kunnen zijn.

We blijven ter beschikking om scholen te helpen bij de organisatie van afstandsonderwijs. Zo hielpen we afgelopen maanden flink wat scholen met de inrichting van het COOL platform waardoor leraren gemakkelijk schoolwerk kunnen verdelen naar leerlingen, en toezicht houden op hun werk.

Afgelopen maand was er ook een bijzonder grote vraag naar laptops en chromebooks om afstandsonderwijs mogelijk te maken. Samen met onze klanten hebben we met succes een groepsaankoop van chromebooks georganiseerd, met een zeer bijzonder sociaal engagement!

Door de coronacrisis werden (worden) alle schoolgaande leerlingen gedwongen om thuis en volledig via digitale weg mee te kunnen met de lessen. Helaas is dat voor heel veel kinderen uit risicogroepen niet vanzelfsprekend omdat ze simpelweg geen laptop ter beschikking hebben. Ook scholen moesten flink in hun budget schuiven om te garanderen dat er geen leerlingen van hun school uit de boot vallen.

Wij bij Rhombus wilden daarin ons steentje bijdragen, met de organisatie van een groepsaankoop om de prijs maximaal te drukken. Per verkochte Chromebook schonken we € 5 aan Stichting Robin.

Scholen en ouders schreven massaal in op onze groepsaankoop, en konden daardoor ook de aankoopprijs maximaal drukken. Allen samen kocht men binnen de groepsaankoop 480 chromebooks aan bij Rhombus. Op deze manier gaven we maar liefst zo’n 15.000 euro weg in korting aan particuliere klanten en scholen, en schonken we met zijn allen het mooie bedrag van 2.400 euro aan stichting Robin! Stichting Robin wil dat elk kind maximaal gebruik kan maken van ons schoolsysteem en helpt op een structurele manier gezinnen die moeilijkheden hebben bij het betalen van de schoolfactuur.

We danken al onze klanten voor het vertrouwen dat ze Rhombus ook in deze moeilijke tijd geschonken hebben en staan steeds paraat voor al uw vragen op ICT, AV en STEM-gebied.