Casio Graph 75

  • Beschrijving

Geavanceerde grafische rekenmachine.

FEATURE OVERZICHT

Erg contrastrijk display met retroverlichting
Display met 8 regels x 21 karakters
Verticaal opsplitsbaar scherm
RAM-geheugen 64 Kb
Flashgeheugen van 1,5 Mb
Flash met mogelijkheid voor toevoeging toepassingen
Natuurlijke schrijfwijze in 2D
eActiviteiten : mogelijkheid tot uitwerken eigen lessen
Add in-functie : toevoegingsmogelijkheid voor tal van toepassingen
Erg snelle berekeningscapaciteit
Aansluiting mogelijk op een andere grafische rekenmachine
of PC
Rechtstreekse aansluiting via USB-poort voor CASIO
videoprojectoren
Voeding : 4 AAA-batterijen
Afmetingen : 21 x 92,5 x 184,5 mm
Gewicht : 225 g
Bescherming : schuifklep

FUNCTIES

Genereren van gehele toevalsgetallen
VERIF-modus : bepaalt of een uitdrukking gelijk,
groter of kleiner is dan een andere
Automatische of manuele vereenvoudiging
GGD/KGV
Eerste (d/dx) en tweede (d²/dx²) afgeleiden
Programmeerbare matrixberekeningen
Integralen
Vergelijkingenoplosser
Vervolgberekening
Trigonometrische en hyperbolische functies
Complexe getallen
Numerieke oplosser
Lijsten - waardentabellen
Ref/Rref-functie
Restfunctie
Kwartielberekening (Q1 en Q3) in standaardmodus of OnData
Polynoomfunctie (EQUA-modus)
Geavanceerde financiële berekeningen
Omrekening eenheden
Rekenblad

GRAFISCHE MOGELIJKHEDEN

4 GRAPH-weergaves (vet, stippellijn…)
Dynamische weergave van curven
Weergave van families van curven
Numerieke en grafische oplosser
Grafische berekening ongelijkheden
Zoom, spoor in punten, in lijnen
__ifPurchasable__
__endifPurchasable__