Geleidbaarheidssensor

  • Beschrijving
  • Meer details

De geleidsbaarheidssensor kan ingesteld worden op drie verschillende meetniveaus. De meetresultaten kunnen rechtstreeks uitgedrukt worden in geleidbaarheid (µS/cm) of in concentratie (mg/L TDS als NaCl). Deze sensor heeft een snelle respons: in minder dan 5 seconden wordt 98 % van de volle waarde bereikt.

Meetgebied:
Laag : 0 tot 200 µS/cm (0 tot 100 mg/L TDS, of 0 of 1.63 × 10-3 mol/L NaCl)
Midden : 0 tot 2000 µS/cm (0 tot 1000 mg/L TDS, of 0 tot 0.017 mol/L NaCl)
Hoog : 0 tot 20,000 µS/cm (0 tot 10,000 mg/L TDS, of 0 tot 0.19 mol/L NaCl)
12-bit Resolutie (LabPro): Laag: 0.1 µS, Midden: 1 µS, Hoog: 10 µS
10-bit Resolutie (CBL™, CBL 2™): Laag: 0.4 µS, Midden: 4 µS, Hoog: 40 µS

User guide
Conductivity Probe

What’s Included
•Vernier Conductivity probe
•User manual

Sensor Requirements
The Conductivity sensor requires a compatible interface and software to collect data. Interface and software sold separately.

 

Compatible Interfaces
De geleidbaarheidsensor is compatibel met de interfaces:
• LabQuest
• LabQuest Mini
• Go!Link
• SensorDAQ
• NXT Sensor Adapter
• LabPro
• EasyLink
• CBL 2
• TI-Nspire Lab Cradle

Bij milieustudies kan deze sonde optimaal gebruikt worden doordat zij geschikt is voor het meten van de geleidbaarheid van waterstalen, van het zoutgehalte en het totaal droge stof gehalte (TDS). In biologielessen kan de diffusie van ionen door membranen worden bestudeerd of het verloop van de ionenconcentratie worden gevolgd.

In de chemielessen kunnen studenten controleren of een stof in water al dan nietionischopgelost is, of ze kunnen het verschil nagaan tussen sterke en zwakke zuren of basen.

Een vlugge en nauwkeurige 2-punts-kalibratie is mogelijk door eerst een "droge" meting te doen (met 0 ms/cm)en dan een meting met de meegeleverde kallibratievloeistof van 1000 µs/cm. Deze kalibratie is geschikt voor metingen in het bereik van 0 - 2000 µS. Ook zijn andere kalibratievloeistoffen beschikbaar voor metingen in andere bereiken. Nog meer nauwkeurige kalibraties zijn softwarematig mogelijk (zie handboek).

De Vernier geleidbaarheidsonde werkt met hoogfrequente wisselstroom. Hierdoor wordt polarisatie en elektrolyse vermeden. De meetoplossing ondergaat daardoor geen enkele invloed als gevolg van de meting.

Omdat onze elektroden uit grafiet zijn gemaakt en omgeven zijn door een epoxymantel, zijn ze niet onderhevig aan corrosie.

De sensor heeft een ingebouwde temperatuurcompensatie. Dit maakt het mogelijk de kalibratie in het lab uit te voeren en vervolgens de veldmetingen uit te voeren zonder rekening te houden met de temperatuur van het bestudeerde monster.

__ifPurchasable__
__endifPurchasable__