Cabri II Plus: Single Licentie

  • Meer details

Productkenmerken

     basisobjecten : punt, rechte, lijnstuk, driehoek, veelhoek, cirkel, kegelsnede

     constructie van o.a. evenwijdigen, loodlijnen, middelloodlijnen, bissectrices

     animatie van de basiselementen van een constructie terwijl de gedefiniëerde relaties bewaard blijven ter illustratie van meetkundige plaatsen of invarianten

     tekenen van meetkundige plaatsen

     rekenen met vectoren

     bepalen van coördinaten (cartesisch en polair) van punten en vergelijkingen van rechten, cirkels, ellipsen, hyperbolen en parabolen.

     transformaties van het vlak : translatie, spiegeling, puntspiegeling, rotatie, homothetie, inversie

     dynamisch meten van afstanden, hoekgrootten, oppervlakten

     controle van collineariteit, concurrentie, evenwijdigheid, loodrechte stand, equidistantie

     exploratie van gevorderde concepten uit de projectieve en hyperbolische meetkunde

     zelf definiëren van macro's voor herhaald uit te voeren constructies

     aanpassen van de menu-configuratie aan het niveau der leerlingen

     werkblad van 1 vierkante meter waarvan telkens een tekenzone van 21 cm ´ 27 cm kan geprint worden op A4 formaat.

Met een minimum voorbereiding kunt u aan uw leerlingen tonen hoe Cabri werkt: in een oogwenk raken zij vertrouwd met de software.

Ze kunnen bijvoorbeeld cirkels tekenen met een simpele muisklik: één keer om het middelpunt aan te geven, en nog een keer voor de straal - Cabri doet de rest. Of ze kunnen een punt van de cirkel definiëren en dit vervolgens over de omtrek slepen. Ze kunnen alle objecten eenvoudig verschuiven, spiegelen, roteren of vergroten. De bissectrice van een hoek wordt gemakkelijk geconstrueerd met de bissectrice-optie in de werkbalk: ze hoeven alleen nog maar de hoek aan te klikken.

Uw leerlingen raken vertrouwd met wiskundige begrippen

Cabri Géomètre II is software waarmee uw leerlingen meetkundige relaties leren terwijl zij de figuren construeren. Zij kunnen achtereenvolgens verschillende meetkundige figuren op het scherm bekijken, modellen bestuderen, hypotheses formuleren en testen en hun eigen conclusies trekken.

Ook kunnen ze de meetkundige samenhang binnen elk object analyseren.

Behalve meetkundige constructies biedt Cabri Géomètre II de mogelijkheid om algebraïsche problemen grafisch weer te geven. De software is zodoende een ware ondersteuning van geïntegreerd wiskunde-onderwijs. Met Cabri kan u zelfs coördinaten van punten en vergelijkingen van rechten, cirkels en kegelsneden weergeven.

Op elk gebied maakt Cabri het u gemakkelijk

Vanwege zijn intuïtieve gebruiksvriendelijkheid is Cabri Géomètre II een ideaal hulpmiddel voor het onderwijs in de meetkunde. U zal verbaasd zijn door de geanimeerde discussies van uw leerlingen en het enthousiasme dat zij aan de dag leggen om hun hypothesen te testen en als eerste de juiste oplossing te vinden. Spelenderwijs begrijpen zij wat ze leren.

U kunt uw leerlingen individuele opdrachten geven op een PC of via een netwerk. U kan kiezen uit individueel onderwijs of groepswerk per computer. Via een projector kunt u de hele klas aan een probleem laten werken. Belangrijk is de activiteit van de leerlingen zelf zodat het zelfvertrouwen groeit en ze zich meetkundige begrippen eigen maken die belangrijk zijn in hun latere studies en hun beroep.

Figuren uit Cabri kunt u afdrukken of via uw tekstverwerker opnemen in oefeningen en examens.

De belangrijkste voordelen

     Cabri Géomètre II is het eerste interactieve meetkundepakket met ingebouwde functies voor ook analytische meetkunde.

     Met Cabri kunt u meetkundige eigenschappen controleren op basis van de vijf axioma's van Euclides.

     In Cabri kunt u de menu's zo inrichten dat slechts die hulpmiddelen getoond worden die nodig zijn.

     U kunt macro's definiëren en toevoegen aan een menu. U kan bijvoorbeeld een macro maken om fractalen te construeren.

     Cabri Géomètre II is een pakket voor geïntegreerd wiskunde-onderwijs, ontworpen door wiskundigen. De software bezit een soliede wiskundige basis

Systeemvereisten

Windows 98, NT4, ME, 2000, XP
Mac OS ≥ 8.6, 10.3

 

__ifPurchasable__
__endifPurchasable__