Casio Graph 100+

  • Beschrijving
  • Meer details

De Graph 100+ USB is een grafische rekenmachine die kracht en gebruiksgemak biedt aan academici, professionals en ingenieurs!

Productkenmerken

Rekenen – Menu RUN

Natuurlijk notatiesysteem van links naar rechts Bijvoorbeeld: Sin 45 en niet 45 Sin

830 wetenschappelijke functies

  ln, exp, sin, cos, hyperbolische, inversen, absolute waarde,…rekenen met breuken

  deg/rad/grad en omzettingen

  Wetenschappelijke schrijfwijze en ingenieursnotatie (symbolen: nano, pico,…)

  Omzetten cartesiaanse ÷ poolcoördinaten

  Numerieke afgeleide en numerieke integratie Simpson

  Complexe getallen

  Gebruik van symbolen

  Fysische constanten

Kansrekenen en statistiek - Menu STAT

Kansrekenen

  Faculteit, toevalsgetallen

  Combinaties, permutaties

  Normaalverdeling

  Waarschijnlijkheidsverdeling: P, Q, R

Statistiek (numerisch grafiek)

  Aantal variabelen: 2

  Standaardafwijking, gemiddelde

  Mediaan

  Regressie: lineaire, ex, macht, log/veelt (2,3,4) sinus

  Correlatie, benadering

  Histogrammen, puntenwolk, diagram,…

Geavanceerde statistieken NEW

Tests (z*, t*, chi2*, F*, variantieanalyse)

Intervallen (z, t)

Verdeling (normale*, student-t*, chi2*, F*, binomiale, Poisson, geometrische)

Sinusoïdale regressie (mogelijkheid tot grafische voorstelling)

Matrices – Menu MAT

Aantal: 26

Bewerkingen op de matrices

  Rijoperaties

  Scalair product

  Determinant, transpose, inverse

Lijsten – Menu LIST

Max. aantal lijsten: 6

Max, min, gemiddelde, mediaan, +, x, cumul, %

Automatische lijstaanmaak

+, -, x, ÷ operaties op lijsten

Grafiek op basis van een lijst

Omzetten van lijsten naar matrices

Grafieken en tabellen – Menu GRAPH-TBL

40 voorgeprogrammeerde functies

Rechthoekige/ongelijkheden/geparametriseerd

Opsplitsbaar scherm, grafiek/grafiek of grafiek/tabel

Curvegroepen - bijvoorbeeld, Y = Sin AX voor A = 2, 3, 4,…

Simultane grafieken

Functieanalyse:

  Trace,Zoom

  Autosolve Grafiek (max.,min.,wortels, sneden, afgeleiden, berekenen van x = f (y) y = f (x),…)

  Afgeleide

Tekenen van een raaklijn, een normaal, een inverse functie,…

Dynamieke Graf – Menu DYNA

Parameters functies - Curvegroepen - bijvoorbeeld, Y = Sin Ax voor A = 2, 3, 5, 6, 9

Dynamische grafieken: animatie van de curves op het scherm in functie van de automatische variatie van een parameter, bijvoorbeeld: Y=A.X² voor -10<A<>

Waardentabel – Menu TABLE

Berekening van samenhorende punten vertrekkende van een getallenlijst en van functies

Waardentabel <> afbeelding van grafiek (functies), punt per punt of constant

Kegelsneden – Menu CONICS

Parabool (brandpunt, richtlijn, top,…)

Cirkel (middelpunt, straal)

Ellips (brandpunt, afgesneden stuk, asymptoten)

Hyperbool (brandpunten, toppen, asymptoten)

Oplossen vergelijkingen – Menu EQUA

Veelterm vergelijkingen oplossen (tweede en derde graad)

Ongelijkheden stelsels (6 onbekenden)

Ongelijkheden Autosolve (Newton method)

Formele rekenkunde – Menu CAS
Vertrekkend van een vergelijking bekomt men een vergelijking in plaats van een numeriek resultaat
Bijvoorbeeld: (x-3)² geeft x²- 6x + 9 of x²-2x +1 geeft (x-1)²

Financiële berekeningen – Menu TVM

Enkelvoudige en samengestelde interesten NEW

Afschrijvingen

Cashflow

Berekening van data - marges

Differentiaalvergelijkingen

1e graads differentiaalvergelijkingen

2e graads differentiaalvergelijkingen

n-de graads differentiaalvergelijkingen (9)

Systemen van differentiaalvergelijkingen

Technische fiche

Aantal cijfers: 10

Wetenschappelijke notatie: 10 + 2

Interne precisie: 15

Scherm: 8192 pixels

Scherm: opsplitsbaar, grafiek/grafiek of grafiek/tabel

Totaal geheugen: 1 Mo
De GRAPH 100+ USB gebruikt Flash RAM waardoor het energieverbruik erg laag ligt

Aantal vrije variabelen: 28+

Grafiekengeheugen: 120

Functiegeheugens: 6

Lijstgeheugens:36

Control-programma EA-100
Met het E-CON programma kan de EA-100 multimeter automatisch geparametreerd worden

Programmatie - Menu PRGM

C: CASIO programmeertaal, gebruikt in alle grafische rekenmachines van CASIO

Editeren / Automatisch zoeken

Beveiliging door password

Aantal programma’s

Communicaties - Menu LINK

Verbinding rekenmachine/computer via Fx Interface kabel (optie)

SB62 kabel voor verbinding tussen 2 rekenmachines (meegeleverd)

Voeding: 4MN2400-batterijen(AAA)+1DL2032-batterij

Bescherming: inschuiftasje

Lengte 180 mm

Breedte 88 mm

Dikte 20 mm

Gewicht 180 gr

__ifPurchasable__
__endifPurchasable__