Casio Graph 25 Plus Pro

  • Beschrijving
  • Meer details

Eenvoudig basismodel, ideaal voor Technische opleidingen!

FEATURE OVERZICHT

Display met 8 regels x 21 karakters
Gebruiksgeheugen van 20 Kb
Iconenmenu
Programmeertaal van type Basic (compatibel met de vroegere modellen)
Aansluiting met een andere grafische rekenmachine of PC mogelijk
Meer dan 700 functies
Voeding : 4 AAA-batterijen
Afmetingen :
21,3 x 87,5 x 180,5 mm
Gewicht: 205 g
Bescherming : schuifklep

GRAFISCHE MOGELIJKHEDEN

Geheugen voor 20 grafieken
Cartesiaanse-, parameter- en poolgrafieken
Gelijktijdig tekenen van grafieken
Grafische oplosser
Histogrammen en andere statistische diagrammen
Oplossen van ongelijkheden
Zoom, spoor in punten, in lijnen

FUNCTIES

KGV en GGD
Integralen
Oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen
Goniometrische functies
Functies: vierkants- en derdemachtswortel, machten van 10, natuurlijke en tiendelige logaritmen en machten
Berekenen van afgeleide getallen
Rekenen met breuken
Rekenen in het 60-delig talstelsel
Bewerkingen met lijsten (6 bladen met 26 lijsten, maximale grootte 999)
Waardentabellen
Omzetten deg/rad/grad
Complexe getallen
Omzetten van verschillende types eenheden
Statistiek in 1 en 2 variabelen
Standaarddeviatie, som, gemiddelde
Regressiegrafieken
Combinaties, permutaties
Genereren van toevalsgetallen

Productkenmerken

Rekenen – Menu RUN

Natuurlijk notatiesysteem van links naar rechts Bijvoorbeeld: Sin 45 en niet 45 Sin

380 wetenschappelijke functies

  ln, exp, sin, cos, hyperbolische, inversen, absolute waarde,…rekenen met breuken

  deg/rad/grad en conversies

  Wetenschappelijke schrijfwijze

  Numerieke afgeleide en numerieke integratie Simpson

Kansrekenen en statistiek – Menu STAT

Kansrekenen

  Faculteit, toevalsgetallen

  Combinaties, permutaties

  Normaalverdeling

Statistiek (numerisch grafiek)

  Aantal variabelen: 2

  Standaardafwijking, gemiddelde

  Mediaan

  Regressie: lineaire, ex, macht, log/veelt (2,3,4) sinus

  Correlatie, benadering

  Histogrammen, puntenwolk, diagram,…

Lijsten – Menu LIST

Max. aantal lijsten: 6

Max, min, gemiddelde, mediaan

Automatische lijstaanmaak

+, -, x, ÷ operaties op lijsten

Grafiek op basis van een lijst

Grafieken – Menu GRAPH

Rechthoekige/ongelijkheden/geparametriseerd

Curvegroepen - bijvoorbeeld, Y = Sin AX voor A = 2, 3, 4,…

Simultane grafieken

Functieanalyse:

Trace (max.,min,wortels)

Zoom

Afgeleide aantal

NIEUW! Curven, gecumuleerde histogrammen en sectoren(pie)

Waardentabel – Menu TABLE

Berekening van samenhorende punten vertrekkende van een getallenlijst en van functies

Waardentabel <> afbeelding van grafiek (functies), punt per punt of constant

Technische fiche

Aantal cijfers: 10

Wetenschappelijke notatie: 9 + 2

Interne precisie: 15

Scherm: 3840 pixels

Totaal geheugen: 24 KB

Aant. vrije variabelen: 28+

Grafiekengeheugen: 10

Functiegeheugens: 10

Programmatie - Menu PRGM

C: CASIO programmeertaal, gebruikt in alle grafische rekenmachines van CASIO

Communicaties - Menu LINK

Verbinding rekenmachine/computer via Fx Interface kabel (optie)

SB62 kabel voor verbinding tussen 2 rekenmachines

Voeding: 4MN2400-batterijen(AAA)+1DL2032-batterij

Bescherming: deksel

Lengte 170 mm

Breedte 82 mm

Dikte 18 mm

Gewicht 120 gr

__ifPurchasable__
__endifPurchasable__