MathType: Site-licenties voor het Hoger Onderwijs

MathType: Site-licenties voor het Hoger Onderwijs
  • Beschrijving

Een site-licentie is geldig voor:

  • ofwel 1 departement (een organisatorische eenheid per vakgebied) van een hogeschool of universiteit
  • ofwel 1 campus (een geografische eenheid  met meerdere departementen) van een hogeschool of universiteit.

Een site-licentie geeft gebruiksrecht op alle computers van de onderwijsinstelling (beperkt per departement of per campus) en op alle huiscomputers en laptops van het personeel werkzaam op het departement of de campus. Ook huis- of laptopgebruik door studenten is inbegrepen. Docenten en studenten verliezen hun gebruiksrecht zodra ze niet meer werkzaam, resp. ingeschreven zijn.

Voor instellingen van hoger onderwijs hangt de prijs af van het totaal aantal stafleden (voltijdse en deeltijdse docenten en onderzoekers) dat in het departement of op de campus werkzaam is.

MathType  is beschikbaar voor Windows en voor Mac.  Steeds worden beide versies aangeleverd.

Er is keuze uit twee soorten licenties:

·   Site Perpetual licentie: gebruiksrecht van aangekochte versie voor onbepaalde duur. Bij release van nieuwe versie kan de upgrade aan een gereduceerde prijs.

·   Site Annual Subscription licentie: abonnementsgeld met gebruiksrecht voor 1 jaar vanaf de datum van levering. Abonnement wordt jaarlijks automatisch hernieuwd zonder tegenbericht (minstens 2 weken voor vervaldag). Bij de release van een nieuwe versie is de upgrade gratis.

Prijsaanvraag of bestelling via brief, fax of email met vermelding van:

·  Naam van de onderwijsinstelling

·  Departement of Campus licentie

·  Naam van het departement of de campus

·  Naam en e-mailadres van contactpersoon

·  Aantal stafleden (halftijds en voltijds) werkzaam in het departement of op de campus (op datum van de bestelling)

·  Perpetual of Annual Subscription licentie?

·  Taal: Engels of Frans?

Brief:       Tweemontstraat 169, B-2100 Deurne

Fax:         03 605 7892

e-mail:     info@rhombus.be

 

 

 

__ifPurchasable__
__endifPurchasable__