Hardware

• Schermgrootte: 320 x 240 pixels (2.8" diagonaal)
• Schermresolutie: 140 DPI; 16-bits kleuren
• Inclusief oplaadbare batterij
• 3,5 MB Flash ROM-geheugen voor het opslaan van gegevens en applicaties (apps)
• 21 KB RAM-geheugen
• USB-poort voor verbinding met de grafische rekenmachines TI-84 Plus familie
• Schokbestendig schuifdeksel
• Interne klok met datum- en tijdweergave
• Verkrijgbaar Teacher Pack (EZ Spot) met:
• 10 rekenmachines
• 5 USB-computerkabels
• 5 verbindingskabels
• 1 starthandleiding
• 1 klassenposter

Ingebouwde functies

• Afbeeldingen toevoegen aan achtergrond grafiek
• 15 kleuren voor functie grafiek maken
• Stijl en kleur van assen en rasters op grafieken wijzigen
• Help opbouw catalogus
• Alfabetische CATALOGUS van alle functies van de TI-rekenmachine in één menu
• Geavanceerde functies via vervolgkeuzelijst
• Reële en complexe getallen berekend met een nauwkeurigheid van 14 cijfers en weergegeven met 10 cijfers en een exponent van 2 cijfers
• Grafieken met 10 rechthoekige functies, 6 parametervergelijkingen, 6 polaire vergelijkingen en 3 recursief gedefinieerde rijen
• Maximaal 10 grafiekfuncties tegelijkertijd gedefinieerd, opgeslagen, grafisch voorgesteld en geanalyseerd
• De Sequence graphing-modus toont curve van tijdreeksen, web-/trapgrafiek en fasegrafieken.
• Door gebruiker gedefinieerde lijstnamen. In lijsten kunnen maximaal 999 elementen worden opgeslagen
• 17 interactieve zoomfuncties
• Numerieke berekeningen in tabelvorm voor alle grafiekmodi
• Interactieve analyse van functiewaarden, wortels, maxima, minima, integralen en afgeleiden
• 8 verschillende grafiekstijlen om alle grafieken van elkaar te onderscheiden
• Opties om het scherm horizontaal of verticaal te splitsen
• Grafiek en tabel naast elkaar bekijken.
• Bewaart maximaal 10 matrices van 50x50
• Matrixfuncties zijn onder meer inverse, determinant, transponeren, samenvoegen, en gereduceerde rij-echelonvorm en basisbewerkingen van rijen. Matrices omzetten in lijsten en omgekeerd
• Statistische analyse met één en twee variabelen op basis van een lijst, inclusief logistieke, sinusoïdale, mediaan-mediaan, lineaire, logaritmische, exponentiële, power-, kwadratische polynoom-, kubieke polynoom- en vierdemachtspolynoomregressiemodellen
• 3 statistische plotdefinities voor scatterplots, xy-lijnplots, histogrammen, normale en gewijzigde boxplots en normale waarschijnlijkheidsplots
• Geavanceerde statistische functies zoals 10 hypothesefuncties, 7 betrouwbaarheidsintervalfuncties en one-way ANOVA
• 15 waarschijnlijkheidsverdelingsfuncties zoals normaal, student-t, Chi-kwadraat, binomiaal en Poisson
• Zakelijke functies zijn onder meer tijdswaarde van geld (TVM), cashflows en afschrijvingen. Interactieve editor in volledig scherm voor het oplossen van TVM-problemen
• Interactieve editor oplosser van vergelijkingen zorgt voor numerieke oplossingen voor verschillende variabelen in een vergelijking
• 11 regressieberekeningen

Verbindingsmogelijkheden

• Door het elektronisch up-to-date houden van de software van de grafische rekenmachine beschikt u over de meest actuele functionaliteiten en softwaretoepassingen (apps)
• TI Connectivity-kabel inbegrepen
• TI Connectivity-kabel en TI Connect™-software maken overdracht van informatie mogelijk van en naar een computer, en afdrukken of opslaan op schijf

Toepassingen

Vooraf geladen apps zijn onder meer:

•Zoekfunctie polynoomwortels/Oplosser stelsels vergelijkingen
•Inequality Graphing
•Vernier EasyData®
•App4Math™

Verkrijgbare aanvullende apps:
•Cabri® Jr.
•Transformation Graphing
•Topics in Algebra 1, hoofdstukken 1-5
•CellSheet™ (Engelse, Franse, Duitse en Spaanse versies)
•Periodiek systeem (Engelse, Franse, Duitse en Spaanse versies)
•Wetenschappelijke hulpmiddelen (Engelse, Franse en Spaanse versies)
•Conic Graphing
•Learning Chec™
•Area Formulas
•Spaanse , Franse, Duitse , Deense , Zweedse , Nederlandse , Italiaanse , Portugese , Finse of Noorse vertaling

Datalogging met digitale sensoren

Compatibel met Calculator-Based Laboratory™ 2 (CBL 2™) of Vernier EasyLink Interface voor verbinding met +- 50 Vernier Sensoren.

Rechtstreekse usb sensoren: Calculator-Based Ranger™ 2 (CBR™ 2) en Vernier EasyTemp®

Programmeren

• Ondersteunt de programmeertalen TI Basic en ASM
• Programmeerfunctie waarbij het aantal programma’s uitsluitend beperkt is door het beschikbare geheugen
• App SDK verkrijgbaar

Accessoires

•TI-SmartView™-software-emulator voor de TI-84 Plus-serie. Deze eenvoudig te gebruiken software vult de serie grafische rekenmachines TI-83 Plus en TI-84 Plus aan. De docent kan hiermee het scherm van de rekenmachine aan de hele klas laten zien. Het is een It is an ideaal demonstratiehulpmiddel bij de uitleg van wiskundige en wetenschappelijke concepten aan een klas

•TI-84 Plus C-oplaadstation laadt maximaal 10 rekenmachines tegelijkertijd op. Inbegrepen bij Teacher Pack-aankopen, maar ook apart verkrijgbaar als standalone

•Verwisselbare frontjes verkrijgbaar

Ondersteuning

• Beperkte garantie van één jaar

• Gratis hulplijn: 00 800 4 84 22 737

• E-mail helpdesk: ti-cares@ti.com

• Klassikale activiteiten verkrijgbaar

•Workshop-/leenprogramma: leen rekenmachines van TI voor evaluatie of workshops

•TI Technology Rewards-programma: puntensysteem inwisselbaar voor aanvullende TI-producten en -diensten.

 

 

Overzicht Applicaties Specificaties Accessoires